Część VAT do odzyskania po bankructwie leasingobiorcy

Część VAT do odzyskania po bankructwie leasingobiorcy

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że leasingodawca ma możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania, jeśli umowa leasingu została rozwiązana przedterminowo z winy leasingobiorcy.

Sprawa dotyczyła firmy leasingowej, wobec której leasingobiorca przestał spłacać raty i został postawiony w stan upadłości. Sąd ogłosił wobec niego upadłość, obejmującą likwidację majątku. Firma leasingowa wypowiedziała umowę tej firmie, w związku z zaległościami w spłacie rat. Dostała z powrotem leasingowane urządzenie, które później sprzedała.  Po rozwiązaniu umowy wystawiła też fakturę korygującą, którą następnie doręczyła syndykowi upadłości. Obniżyła w niej podstawę opodatkowania o ponad 1,8 mln euro. Skorygowała także deklarację VAT, w której wykazała podatek do zwrotu na konto. Podstawą opodatkowania była kwota faktycznie otrzymana od leasingobiorcy.

Jednak Naczelnik Urzędu Skarbowego zakwestionował  te działania, twierdząc, że firma nie mogła zmniejszyć podstawy opodatkowania, ponieważ nie ma dowodów na zwrot przedmiotu leasingu.  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie utrzymał w mocy decyzję naczelnika. Sprawa trafiła do sądu. Firma leasingowa wygrała w obu instancjach. WSA orzekł, że miała prawo wystawić fakturę korygującą. Stwierdził też, że skoro w umowie leasingu jest zapisane, że w przypadku jej rozwiązania przysługuje niezwłoczny zwrot leasingowanego przedmiotu, to został on zwrócony.

Ten wyrok utrzymał w mocy NSA. Jego zdaniem, skoro umowa leasingu została rozwiązana przed terminem, to zmniejszyła się też podstawa opodatkowania. W końcu leasingodawca nie dostał całej należności. NSA nie miał też wątpliwości, że przedmiot leasingu został zwrócony.

Źródło: https://podatki.gazetaprawna.pl/vat/artykuly/8428534,przedterminowe-rozwiazanie-umowy-leasingu-vat.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje