Stilo Energy złożyło wniosek o upadłość

Stilo Energy złożyło wniosek o upadłość

Spółka działająca na rynku fotowoltaicznym złożyła wniosek o upadłość. Najpierw próbuje jednak zawrzeć układ z wierzycielami.

Wniosek o upadłość Stilo Energy zostanie rozpoznany, jeśli nie uda się firmie zakończyć powodzeniem postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami. Postępowanie to jest toku.

Stilo Energy postanowiła skorzystać z możliwości restrukturyzacji po informacji o nieprzedłużeniu jej przez Bank Pekao umowy o zawieszeniu dochodzenia roszczeń. W efekcie bank jest uprawniony do wszczęcia działań windykacyjnych i dochodzenia spłaty zaciągniętego kredytu rzędu 6 mln zł. Zarząd spółki – w obliczu jej niewypłacalności – złożył w sądzie wniosek o upadłość, a następnie podał się do dymisji.

Trudna sytuacja spółki to efekt nieefektywnego modelu biznesowego i słabej kontroli kosztów. Firma nie zadbała o dywersyfikację produktową, miała błędną politykę cenową, złe planowanie finansowe i wysokie koszty stałe. Ustępujący zarząd po rozmowach z wierzycielami przekonuje, że są duże szansa na zawarcie układu. Konieczne jest jednak pozyskanie finansowania. Zasypałoby ono lukę kapitałową, która powstała po wstrzymaniu finansowania bankowego.

W przypadku, kiedy firma złoży jednocześnie wniosek o restrukturyzację i upadłość, najpierw rozpatrywany jest wniosek restrukturyzacyjny. Sąd upadłościowy wstrzymuje się do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w zakresie restrukturyzacji.

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Klopoty-spolki-z-branzy-OZE-Stilo-Energy-sklada-wniosek-o-upadlosc-8367244.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje