Nieprawidłowości w restrukturyzacji Gryfii

Nieprawidłowości w restrukturyzacji Gryfii

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) poinformowała o wynikach kontroli restrukturyzacji Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.

Ocena NIK-u w tej sprawie jest negatywna. Restrukturyzację prowadził Fundusz Rozwoju Spółek. W sumie cztery programy naprawcze, realizowane przez Gryfię, nie poprawiły sytuacji finansowej firmy. Zaangażowano w nie ponad 300 mln zł publicznych pieniędzy. Pomimo tego na koniec 2020 r. miała ona stratę rzędu 104 mln zł.

Fundusz Rozwoju Spółek to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, która została utworzona w 2016 r. Jej celem było efektywne wykorzystanie majątku, który pozostał po zaspokojeniu wierzycieli spółek Skarbu Państwa przejętych przez fundusz. Miał być wykorzystywany m.in. na restrukturyzację firm działających w sektorze państwowym.

NIK szacuje skalę finansowych nieprawidłowości w zakresie wsparcia udzielonego Gryfii na kwotę 4,8 mln zł. Zdaniem Izby, jest też ryzyko uznania przeprowadzonych transakcji finansowych za niedozwoloną pomoc publiczną.

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/NIK-negatywnie-oceniamy-restrukturyzacje-stoczni-Gryfia-przez-Fundusz-Rozwoju-Spolek-8394733.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje