Idą zmiany w restrukturyzacji

Idą zmiany w restrukturyzacji

Projekt nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne jest na etapie konsultacji. Przygotowało go Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przewiduje on zmiany w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych, wynikające z unijnej dyrektywy 2019/1023. Nowe regulacje przewidują m.in. ochronę dla dłużnika wnoszącego o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przed egzekucją przez cztery miesiące. Ten okres będzie mógł wydłużyć sędzia do 12 miesięcy w wyjątkowych sytuacjach.

Ponadto dzięki wprowadzeniu tzw. testu zaspokojenia wierzyciele uzyskają większą wiedzę na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej dłużnika, z którym mają zawrzeć układ. Układem z mocy prawa zostaną objęte wierzytelności zabezpieczone rzeczowo. Sąd w niektórych przypadkach będzie mógł zatwierdzić układ, nawet jeśli nie zostanie on przyjęty przez większość wierzycieli. Jeszcze jedno rozwiązanie to możliwość zwolnienia przez sąd na wniosek wierzycieli nadzorcy układu z pełnienia tej funkcji.

Na wejście w życie projektowanych regulacji trzeba będzie trochę poczekać. Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje 18-miesięczne vacatio legis. Powodem jest konieczność usprawnienia Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Źródło: https://www.pb.pl/jak-nowe-prawo-zadba-o-wierzycieli-1164000

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje