Nie łatwo będzie zostać windykatorem

Nie łatwo będzie zostać windykatorem

Obecna dowolność w wykonywaniu zawodu windykatora ma zostać ukrócona.

Dotychczasowe funkcjonowanie rynku windykacyjnego budziło szereg uzasadnionych wątpliwości. Dlatego korzystnie zostało odebrane pochylenie się ustawodawcy nad tą kwestią i opracowanie projektu ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora. Jednak nie wszystkie zawarte w nim pomysły spotykają się z pozytywną opinią ekspertów.

Jednym z nich jest wprowadzenie ograniczenia w kwestii wyboru formy prawnej prowadzenia działalności windykacyjnej. Otóż wspomnianego wyboru nie będzie. Firmy trudniące się windykację będą mogły mieć jedynie formę spółki akcyjnej. Eksperci zauważają, że tego typu rozwiązanie może skutkować wystąpieniem w branży monopolistów.  

W zamierzeniach jest stworzenie Centralnego Rejestru Przedsiębiorców Windykacyjnych i Windykatorów, w którym będą widnieć licencjonowani windykatorzy. Co więcej, uściślono zasady, które będzie musiał spełnić kandydat na licencjonowanego windykatora. Co do tego specjaliści nie mają większych zastrzeżeń, ale negatywnie ocenili wymóg współpracy między windykatorem i firmą windykacyjną oparty na umowie o pracę.

Kolejny zapis dotyczy surowego karania (poczynając od kary grzywny po karę więzienia) windykatorów za zachowania wobec dłużników, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich zgodności z prawem. Mowa m.in. o nękaniu czy natarczywym nachodzeniu. Specjaliści zauważają, że słuszne jest dążenie do ukrócenia tego typu zachować, ale zwracają uwagę na skuteczność stosowania wspomnianych kar.

Ustawodawca zamierza również zobligować windykatorów do prowadzenia akt wszystkich spraw windykacyjnych, które znajdują się w jego gestii. Eksperci twierdzą, że to słuszne rozwiązanie, ale może znacznie wydłużyć czas odzyskiwania należności.

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/przepisy-o-windykacji,518803.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje