Syndyk Idea Banku podważa układ w GetBacku

Syndyk Idea Banku podważa układ w GetBacku

Do sądu wpłynął wniosek syndyka Idea Banku podważający układ zawarty w ramach restrukturyzacji GetBacku.

Syndyk nadzorujący likwidację Idea Banku złożył w sądzie wniosek o wznowienie postępowania układowego GetBacku. Jego celem jest wznowienie wspomnianego postępowania i rewizja zawartych wówczas postanowień układowych. Zasadność złożonego wniosku argumentuje szeregiem nieprawidłowości, które miały miejsce w toku wypracowywania propozycji układowych. Co więcej, twierdzi, że główny akcjonariusz GetBacku – spółka Abris – wiedział i przyczynił się do upadłości GetBacku.

Ewentualne pozytywne rozstrzygnięcie wniosku syndyka przez sąd zwiększyłoby szanse wierzycieli, w tym Idea Banku i jego klientów, na odzyskanie większej kwoty pieniędzy zainwestowanych w GetBacku. Mowa o ok. 9 tysiącach osób, które łącznie utraciły ok. 2,5 mld złotych.

Warto przypomnieć, że spółka GetBack  – zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami – rozpoczęła działalność w 2012 roku. Zaledwie pięć lat później zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym samym czasie Idea Bankiem zaczął ofiarować swoim klientom możliwość zakupu obligacji GetBacku. Równolegle Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) otrzymywała sygnały o problemach finansowych spółki, które w 2019 roku doprowadziły do otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. Kłopoty finansowe dotknęły również Idea Bank. Wraz z końcem 2020 roku wobec Banku została wszczęta procedura przymusowej restrukturyzacji. Ostatecznie, w lipcu 2022 roku działalność Idea Banku została zakończona poprzez ogłoszenie upadłości. Natomiast restrukturyzacja GetBacku zakończyła się zawarciem układu. Obecnie spółka funkcjonuje pod nazwą Capitea.

Źródło: https://www.pb.pl/syndyk-idea-banku-idzie-po-abris-1175687

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.