Pomyślne zakończenie mediacji

Pomyślne zakończenie mediacji

Pomyślnie zakończyły się mediacje prowadzone pomiędzy przedstawicielami Rafako a Taurona.

W pierwszej połowie stycznia informowaliśmy, że przedstawiciele spółki Rafako są bliscy złożenia wniosku o upadłość. Do rozważenia takiej decyzji skłoniły ich nieporozumienia z przedstawicielami Grupy Tauron. Otóż, Rafako, jako główny wykonawca bloku energetycznego w Jaworznie, został wezwany przez Tauron do uiszczenia 1,3 mld zł kary za wykrycie kolejnych usterek we wspomnianym bloku. Z kolei, Rafako wezwało Grupę Tauron do zapłaty blisko 250 mln zł tytułem odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych. Oba przedsiębiorstwa uznały wzajemne roszczenia za bezzasadne. Sytuacja wydawała się patowa. Jednak interwencja sądu polubownego, prowadzącego mediacje pomiędzy reprezentantami obu firm, okazała się skuteczna. W efekcie, wypracowano konkretne ustalenia. Po pierwsze, przedstawiciele obu skonfliktowanych stron zobowiązali się, że do końca lutego wstrzymają się z wysuwaniem jakichkolwiek roszczeń. Po drugie, do 8 marca mają zawrzeć ugodę, w ramach której wypracowany zostanie harmonogram prac naprawczych i sposób naprawy bloku.

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/tauron-i-rafako-z-porozumieniem-wkrotce-podpisza-ugode-6864029484882624a.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.