Niepokojące prognozy

Niepokojące prognozy

Eksperci snują niepokojące prognozy odnośnie liczby ogłaszanych upadłości.

Dane zbierane przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG) wyraźnie wskazują na ukształtowanie się swoistego rodzaju zależności polegającej na wzroście liczby otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych przy jednoczesnym spadku liczby ogłaszanych upadłości. Otóż, w 2022 roku otwarto 2379 postępowań restrukturyzacyjnych i ogłoszono 360 upadłości. W odniesieniu do roku 2021 to odpowiednio o 26% więcej wszczętych restrukturyzacji i o 14,5% mniej ogłoszonych bankructw. Powinno napawać to optymizmem, ale wnikliwa analiza i opinie ekspertów studzą ten optymizm. Eksperci wskazują, że wzrost liczby otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych jest pochodną pojawienia się postępowania o zatwierdzenie układu (PZU), które zastąpiło popularne uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR). Podobnie, jak w przypadku UPR, wśród głównych zalet PZU wymienia się: szybkość postępowania, pozasądowy charakter oraz uzyskanie ochrony przed egzekucjami, które następuje wraz z otwarciem postępowania. Eksperci wskazują również, że wpływ na powyższe dane ma zakończenie wydatkowania przez przedsiębiorców środków otrzymanych w ramach tarcz antykryzysowych. Obecnie rynek weryfikuje, które firmy rzeczywiście zostały wzmocnione uzyskanym wsparciem finansowym, a którym owe wsparcie tylko przedłużyło byt. Nie bez znaczenia dla przytoczonych liczb miało uruchomienie, w grudniu 2021 roku, Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Początki jego funkcjonowania nastręczały wielu problemów natury technicznej, które przedłużały formalną obsługę postępowań.

Eksperci podkreślają, że w najbliższej przyszłości korelacje pomiędzy liczbą wszczętych restrukturyzacji a ogłoszonych bankructw będą ulegać zmianie. Otóż, jakaś część obecnie toczących się postępowań restrukturyzacyjnych nie zakończy się pomyślnie i zbliży przedsiębiorców do podjęcia decyzji o konieczności ogłoszenia upadłości.  

Źródło: https://www.prawo.pl/biznes/restrukturyzacja-firm-zamiast-upadlosci-dane-za-2022,519688.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.