Dyrektywa „drugiej szansy” zacznie obowiązywać szybciej

Dyrektywa „drugiej szansy” zacznie obowiązywać szybciej

Wdrożenie przepisów unijnej Dyrektywy „drugiej szansy” ma odbyć się szybciej niż zaplanowano.

Mianem Dyrektywy „drugiej szansy” określa się Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 20 czerwca 2019 roku, w której prawnie uregulowano kwestię restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz środków zwiększających skuteczność́ postepowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) zostały zobligowane do wdrożenia Dyrektywy do lipca 2021 roku. Polska skorzystała z możliwości odroczenia tego terminu o rok. Tym samym wdrożenie zapisów Dyrektywy miało się odbyć do 17 lipca 2022 roku. Jednak dopiero na początku lipca 2022 roku pojawił się proponowany tekst ustawy wdrożeniowej. Zawarte w niej zapisy miały obowiązywać po upływie 18-miesięcznego vacatio legis. Wszystko wskazuje jednak, że ten czas zostanie skrócony. Niektórzy eksperci uznają to za słuszne i zwracają uwagę, że Polska i tak znacznie przekroczyła dopuszczalne terminy na wdrożenie unijnych przepisów. Poza tym, niektóre zapisy Dyrektywy już widnieją w polskim porządku prawnym. Inni z kolei twierdzą, że wejście w życie zapisów Dyrektywy i ich stosowanie wymaga czasu niezbędnego do zaznajomienia się z nimi.  

 Wśród najistotniejszych zapisów Dyrektywy uznaje się:

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8664258,zmiany-w-restrukturyzacji-nowelizacja-termin-obowiazywania.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.