Dalszy ciąg problemów branży meblarskiej

Dalszy ciąg problemów branży meblarskiej

Polski producent mebli – Forte – restrukturyzuje zatrudnienie.

Narastający od pewnego czasu spadek popytu na meble przełożył się w naturalny sposób na pogarszające się wyniki finansowe wielu producentów mebli. Odcisnął swoje piętno także na polskiej firmie Forte, która poinformowała, że ostatnie wyniki finansowe potwierdziły spadek przychodów ze sprzedaży i spadek zysku operacyjnego o kilkanaście procent w stosunku do danych za analogiczny okres 2022 roku. Skłoniło to przedstawicieli firmy do podjęcia kroków zaradczych. W ostatnich dniach przedstawiciele firmy poinformowali o konieczności przeprowadzenia redukcji zatrudnienia. Zapowiedziano, że swoim zasięgiem obejmie ona blisko 9% pracowników, czyli 237 osób. Szacuje się, że efektem tej decyzji będzie minimalizacja kosztów osobowych o 16 mln zł/rocznie. Co więcej, producent zapowiada, że nie poprzestanie tylko na tych działaniach. W planach ma podejmowanie działań na rzecz dalszego ograniczania kosztów pracowniczych, zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów, lepszego wykorzystywania materiałów i optymalizacji zużycia energii. Wszystko to ma zmierzać do dalszego zwiększania efektywności prowadzonej działalności.

Warto dodać, że firma Forte istnieje przeszło 30 lat i działa na ponad 40 zagranicznych rynkach. Nie tylko ona doświadczyła skutków wynikających z pogorszenia sytuacji gospodarczej. W październiku ubiegłego roku informowaliśmy, że działalność zakończył inny procent mebli – firma Klose. W 2023 roku pozostali przedstawiciele tej branży niejednokrotnie zwracali uwagę na coraz trudniejszą sytuację wynikającą m.in. z rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wysokiej inflacji, spadku popytu, trudności z pozyskaniem surowców i cenami dostępnych surowców.

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/znany-producent-mebli-z-w-tarapatach-zwolni-ponad-200-osob-6988116409957184a.html

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.