Prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus

Prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista i autor wielu publikacji w zakresie prawa postępowania cywilnego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.