Prof. Uła dr hab. Anna Hrycaj

Prof. Uła dr hab. Anna Hrycaj

profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie, dyrektor Instytutu Badań Upadłościowych, Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Uczelni Łazarskiego w Warszawie, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, współtwórca polskiego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, szef wielu zespołów legislacyjnych, członek Rady Legislacyjnej.