Bartosz Sierakowski

Bartosz Sierakowski

radca prawny, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym. Jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawnych aspektów reprywatyzacji.