Emil Szczepanik

Emil Szczepanik

sędzia, specjalista w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, od lat zajmuje się legislacją w tych dziedzinach. Jest naczelnikiem Wydziału Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi w Ministerstwie Sprawiedliwości.