Jerzy Sławek

Jerzy Sławek

kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, wieloletni syndyk, zarządca i nadzorca w największych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.