Wpływ upadłości oraz restrukturyzacji na postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

26.11.2021 (piątek), g. 9:15-15:30

O KONFERENCJI

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową, która odbędzie się w formule online, poświęconą praktycznym problemom dotyczącym wpływu upadłości i restrukturyzacji na postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające.

DR PATRYK FILIPIAK

DR PATRYK FILIPIAK

Prof. UŁa dr hab. Anna Hrycaj

Prof. UŁa dr hab. Anna Hrycaj

KORZYŚCI

  • wyjątkowy zespół ekspertów z wiodących ośrodków naukowych w Polsce
  • integracja z środowiskiem naukowym prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego w Polsce
  • wymiana doświadczeń, konfrontacja własnych metod i działań z opiniami uznanych ekspertów oraz stosowaną przez nich praktyką
  • inspiracja do poszukiwania nowych rozwiązań
  • spotkanie praktyków z branży upadłościowej i restrukturyzacyjnej

ORGANIZATORZY

Zakład Postępowania Cywilnego WPiA UAM w Poznaniu, we współpracy z Instytutem Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

PROGRAM

Powitanie i przedstawienie zarysu dyskusji

09:15 – 09:30

Patryk Filipiak

prof. UAM dr hab. Macin Walasik

Część pierwsza

Pobranie opłaty egzekucyjnej w razie ogłoszenia upadłości dłużnika

09:30 – 11:00

Moderator: prof. Feliks Zedler

 

wprowadzenie

9:30 – 9:35

prof. Feliks Zedler

Argumenty na rzecz pobrania opłaty egzekucyjnej przez komornika

9:35 – 9:55

Bartosz Guzik

Argumenty na rzecz przekazania wszelkich środków pieniężnych do masy upadłości. Sposób zaspokojenia komornika w postępowaniu upadłościowym.

9:55 – 10:15

Bartosz Sierakowski

Próba rozstrzygnięcia sporu co do pobrania opłaty egzekucyjnej

10:15 – 10:35

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki,

prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus

Dyskusja

10:35 – 11:00

Przerwa

11:00 – 11:15

11:15 – 12:00

1. Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości – Przedstawienie aktualnego stanu prac legislacyjnych oraz naukowych w zakresie prawa egzekucyjnego, upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

2. Dr Alexandra Josko de Marx, LL.M – Wideoprezentacja dot. wpływu upadłości i restrukturyzacji na postępowanie egzekucyjne w zagranicznych porządkach prawnych

3. Komunikat konferencyjny – doktorant WPiA UAM w Poznaniu

Część druga

Dobre praktyki wykonywania funkcji komornika oraz syndyka, zarządcy i nadzorcy

12:00 – 13:30

Moderator: dr hab. Anna Hrycaj

wprowadzenie

12:00 – 12:05

dr hab. Anna Hrycaj

Nadzór nad działalnością doradców restrukturyzacyjnych przez Ministra Sprawiedliwości

12:05 – 12:25

Emil Szczepanik

Czy system nadzoru nad komornikami może stanowić punkt odniesienia dla doradców restrukturyzacyjnych?

12:25 – 12:45

dr Rafał Łyszczek

Dobre praktyki w pracy syndyków, zarządców i nadzorców. Potrzeba stworzenia samorządu zawodowego?

 

12:45 – 13:05

Jerzy Sławek

Dyskusja

13:05 – 13:30

PRZERWA

13:30 – 14:00

Część trzecia

Wpływ ogłoszenia upadłości i otwarcia restrukturyzacji na postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

14:00 – 15:30

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

wprowadzenie

14:00 – 14:05

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

Poszukiwanie majątku przez komornika na rzecz syndyka

 

14:05 – 14:25

dr hab. Anna Hrycaj

Wpływ upadłości i restrukturyzacji na postępowanie zabezpieczające

14:25 – 14:45

prof. UAM dr hab. Marcin Walasik

Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie egzekucyjne – wybrane problemy

14:45 – 15:05

dr Patryk Filipiak

dyskusja i podsumowanie konferencji

15:05 – 15:30

zakończenie konferencji

15:30

PRELEGENCI

prof. dr hab. Feliks Zedler

prof. dr hab. Feliks Zedler

prof. UAM dr hab. Marcin Walasik

prof. UAM dr hab. Marcin Walasik

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

dr Patryk Filipiak

dr Patryk Filipiak

prof. UŁa dr hab. Anna Hrycaj

prof. UŁa dr hab. Anna Hrycaj

dr Alexandra Josko de Marx

dr Alexandra Josko de Marx

prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus

prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus

 dr Rafał Łyszczek

dr Rafał Łyszczek

Emil Szczepanik

Emil Szczepanik

Bartosz Guzik

Bartosz Guzik

 Jerzy Sławek

Jerzy Sławek

Bartosz Sierakowski

Bartosz Sierakowski

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Uczestnictwo w konferencji jest odpłatne.

Warunki uczestnictwa zostaną przesłane drogą mailową w odpowiedzi na przesłaną rezerwację.
Rezerwacja możliwa jest też tutaj.

KONTAKT

dr Patryk Filipiak

dr Patryk Filipiak

Hubert Zieliński

Hubert Zieliński