Prof. UAM dr hab. Marcin Walasik

Prof. UAM dr hab. Marcin Walasik

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia, członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, był członkiem zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; specjalizuje się w zakresie postępowania cywilnego i prawa o notariacie.