O redakcji 2

Sądowa zmiana części dochodu wchodzącego do masy upadłości osoby fizycznej

Sądowa zmiana części dochodu wchodzącego do masy upadłości osoby fizycznej

Jedną z podstawowych konsekwencji ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, zarówno prowadzącej działalność gospodarczą, jak i konsumenta, jest „zajęcie” części jego wynagrodzenia przez syndyka oraz przeznaczenie jej na koszty postępowania upadłościowego oraz zaspokojenie...

Walka z zatorami płatniczymi wkracza na nowy na poziom

Walka z zatorami płatniczymi wkracza na nowy na poziom

Unia Europejska zmierza do zminimalizowania skali zatorów płatniczych.   Nieterminowe regulowanie zobowiązań pomiędzy kontrahentami niesie z sobą szereg konsekwencji. Przede wszystkim może zagrażać utrzymaniu płynności finansowej firm, które oczekują na należne jej...