Dr Patryk Filipiak

Dr Patryk Filipiak

doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat, ekspert Banku Światowego i EBOiR w zakresie prawa o niewypłacalności, współtwórca polskiego prawa restrukturyzacyjnego.