Dla mediów

Szanowni Państwo,

znajdą tu Państwo materiały do pobrania i zamieszczenia w materiałach prasowych bądź też na innych witrynach.

Je­śli po­trze­bu­ją Pań­stwo od nas ja­kich­kol­wiek in­nych opi­nii lub ko­men­ta­rzy eks­perc­kich, pro­si­my o kon­takt ma­ilo­wy lub te­le­fo­nicz­ny.

 

 

 


Maria Wąsicka-Sroczyńska
Specjalista ds. komunikacji i marketingu
m.wasicka-sroczynska@filipiakbabicz.com
tel. 604 870 268

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.