Ursus niesprzedany

Ursus niesprzedany

Nikt nie przedłożył oferty zakupu legendarnej polskiej firmy.

Od  lipca 2021 roku legendarny Ursus pozostaje w stanie likwidacji. Jego wartość wycenia się na 124 mln złotych. W skład tej kwoty wchodzą: zakłady produkcyjne, maszyny, urządzenia, dokumentacja i znaki towarowe. Warto też dodać, że to kwota co najmniej dwukrotnie mniejsza niż szacowana wysokość wierzytelności sięgających 308 mln złotych. Do ubiegłego wtorku (12 marca) wszystkie podmioty zainteresowane zakupem spółki mogły wyrazić swoje chęci poprzez przedłożenie stosowanej oferty. Nikt jednak się na to nie zdecydował. Zgodnie więc z Prawem upadłościowym syndyk spotka się z Radą Wierzycieli celem ustalenia dalszych kroków.

Obecna sytuacja firmy jest wynikiem pogarszającej się od lat kondycji finansowej. Uzdrowić ją miało wszczęte w listopadzie 2020 roku uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Na skutek jego niepowodzenia, w marcu 2021 roku przedstawiciele Ursusa wnosili o otwarcie postępowania sanacyjnego. W lipcu 2021 roku sąd oddalił wspomniany wniosek i ogłosił upadłość spółki.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/biznes/legendarny-ursus-dla-nikogo-klapa-konkursu-na-zakup-firmy/2hchvb4

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.