Tarcza antykryzysowa 2.0 nie dla wszystkich

Tarcza antykryzysowa 2.0 nie dla wszystkich

Wprowadzone przepisy tarczy antykryzysowej 2.0 miały umożliwić wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, których działalność jest zagrożona przez epidemie koronawirusa COVID-19. Jednakże w ocenie ekspertów zapisy ustawy mogą doprowadzić do jeszcze większej liczby upadłości przedsiębiorców.

Zgodnie z zapisami ustawy nie stosuje się ich do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. Z kolei w przypadku przedsiębiorców, względem których złożono ww. wnioski do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu.

Eksperci wskazują, że w wyniku oddziaływania koronawirusa wiele przedsiębiorstw będzie miało problemy z płynnością, co stanowi podstawę do złożenia wniosku o restrukturyzację, a jednocześnie stanowi podstawę do wykluczenia z możliwości skorzystania pomocy. Przedsiębiorcy, którzy działają uczciwie i złożą wniosek o restrukturyzacje lub upadłość automatycznie odbierają sobie możliwość skorzystania z pomocy finansowej wynikającej z tarczy antykryzysowej. Taką samą sytuację uzyskamy, gdy wierzyciel przedsiębiorcy złoży wniosek o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania sanacyjnego w celu wymuszenia na przedsiębiorcy spornej płatności.

Pomysłodawcy projektu ustawy wskazują, że wprowadzony przepis ma spowodować, iż pomoc „kierowana była wyłącznie do tych przedsiębiorców, którzy na skutek wprowadzonych ograniczeń związanych z COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, aczkolwiek nie spełnili jeszcze przesłanek upadłościowych lub restrukturyzacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach”.

 

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1468133,tarcza-antykryzysowa-restrukturyzacja-a-potem-upadlosc.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.