Pomoc na restrukturyzację Przewozów Regionalnych zatwierdzona

Pomoc na restrukturyzację Przewozów Regionalnych zatwierdzona

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc na restrukturyzację Przewozów Regionalnych.

Komisja Europejska uznała, że pomoc finansowa udzielona Przewozom Regionalnym (dziś Polregio) jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa.

W 2015 roku temu ARP udzieliła finansowego wsparcia, w wysokości 770 mln złotych, Przewozom Regionalnym. Ta kwota została przeznaczona na restrukturyzację spółki, która zakończyła się w 2019 roku. Dzięki podjętym środkom naprawczym Przewozy Regionalne uniknęły bankructwa i systematycznie odnotowują dodatnie wyniki finansowe. Właśnie na te pozytywne aspekty wsparcia wskazała Komicja Europejska w uzasadnieniu swojej decyzji. Natomiast wątpliwości dotyczące możliwego negatywnego wpływu na konkurencję zostały rozwiane przez zapewnienie Polski o szybkim otwarciu się na konkurencję.

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/8145575,ke-pomoc-restrukturyzacja-przewozy-regionalne.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.