Układ pomimo sprzeciwu wierzycieli

Układ pomimo sprzeciwu wierzycieli

W projekcie nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego ma znaleźć się zapis przewidujący, że sąd będzie mógł zatwierdzić plan naprawczy firmy wbrew sprzeciwowi wierzycieli.

Do tej pory układ mógł zostać zablokowany przez wierzycieli rzeczowych, na przykład banki, które nie wyrażały zgody na restrukturyzację wierzytelności. Po wejściu w życie planowanej nowelizacji takiej możliwości nie będzie. Przy zachowaniu odpowiednich gwarancji, układ wejdzie w życie nawet pomimo ich sprzeciwu. Sąd musi jednak uznać, że restrukturyzacja przyniesie więcej korzyści niż likwidacja. W tym celu powinien wziąć pod uwagę treść układu, interesy wszystkich wierzycieli oraz stanowisko dłużnika.

Poza tym sąd będzie miał możliwość eksperckiej weryfikacji wyceny przedsiębiorstwa w sytuacji, kiedy wierzyciele zakwestionują plan restrukturyzacji. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia jednak, że z możliwości przełamania sprzeciwu większej grupy wierzycieli sąd będzie korzystał wyjątkowo. To dlatego, że projektowane zmiany zakładają, że strony co do zasady powinny dojść do porozumienia, które byłoby akceptowalne dla większości. Ponadto przygotowywane rozwiązania mają zapewnić ochronę interesów wierzycieli finansujących przedsiębiorców. Celem jest to, żeby nowe regulacje nie wpłynęły negatywnie na dostępność kredytów i innych form finansowania.

Kolejna istotna zmiana to ujednolicenie zasad korzystania przez dłużników ze wstrzymania indywidualnych czynności egzekucyjnych w toku restrukturyzacji.

Nowelizacja ma także poprawić mankamenty postępowania o zatwierdzenie układu, które od 1 grudnia 2021 r. zastąpiło uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Projekt nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego uzyskał zgodę na wpis do wykazu prac rządu. Ustawa miałaby obowiązywać od 17 lipca 2022 r. Nowelizacja jest wynikiem obowiązku implementacji przez Polskę dyrektywy UE w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej.

Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8351891,nowelizacja-prawa-restrukturyzacyjnego-zalozenia.html

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje