Implementacja unijnej dyrektywy o transgranicznej restrukturyzacji

Implementacja unijnej dyrektywy o transgranicznej restrukturyzacji

Trwają prace nad implementacją unijnej dyrektywy o transgranicznej restrukturyzacji.

Unijna Dyrektywa 2019/2022 porusza zagadnienie transgranicznych restrukturyzacji. Wdrożenie jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej ma na celu ujednolicenie przepisów w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia i podziału spółek. Na mocy jej zapisów organy podatkowe zostaną zobligowane do wnikliwego badania zamiaru przeprowadzenia tego typu operacji pod kątem zgodności z przepisami prawa podatkowego.

Na polskim gruncie implementacja wspomnianej dyrektywy ma się odbyć poprzez nowelizację kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw. Zgodnie z przygotowanymi propozycjami, szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) będzie opiniował wnioski w sprawie transgranicznych restrukturyzacji. Będzie musiał to uczynić w ciągu miesiąca od wpłynięcia dokumentów. Ten czas będzie mógł ulec wydłużeniu o trzy miesiące w skomplikowanych przypadkach. Następnie, opinia KAS będzie składana w sądzie rejestrowym powołanym do podejmowania ostatecznej decyzji w sprawie wnioskowanej transakcji.

Wspomniane zapisy powinny zacząć obowiązywać od lutego 2023 roku. Zważając na krótki czas, który pozostał na przeprowadzenie procesu legislacyjnego i następnie wdrożenie uchwalonych przepisów, pojawiają się słuszne obawy, że transgraniczne operacje polskich spółek mogą zostać czasowo wstrzymane.

Źródło: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58771,27-grudnia-2022/75489,Gazeta-Prawna/794055,Fiskus-zdecyduje-czy-spolki-sie-polacza-lub-podziela.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.