Liczba postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych wzrosła

Liczba postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych wzrosła

Zgodnie z raportem Coface liczba postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych w pierwszym kwartale 2018 r.wyniosła 213 i wzrosła o 13% w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 r. W badanym okresie ogłoszono 128 upadłości, otwarto 48 przyspieszonych postępowań układowych, 28 postępowań sanacyjnych, 8 postępowań układowych i 1 postępowanie o zatwierdzenie układu.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że przedstawione statystki są przeciwieństwem obecnej sytuacji makroekonomicznej, gdyż polska gospodarka w zeszłym roku wzrosła o 4,6 %. Z kolei tegoroczne wskaźniki potwierdzają, że również w tym roku w Polce utrzymuje się solidna koniunktura. Z prognoz Coface wynika, że wzrost PKB Polski sięgnie 4,3% w 2018 r.

Jednocześnie w komentarzu do raportu wskazano, że pomimo wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, opóźnienia w płatnościach dla kontrahentów uległy wydłużeniu. W Polsce 9 na 10 firm doświadcza opóźnień w spływie należności. Średnie zaległości płatnicze wynoszą ponad 60 dni od wymaganej daty płatności za zakupiony produkt lub zrealizowaną usługę. Powyższe przekłada się na problemy płynnościowe niektórych przedsiębiorstw, a następnie potrzebę przeprowadzenia restrukturyzacji, a nawet postępowania upadłościowego.

 

Źródło: http://www.coface.pl/Aktualnosci-i-media/Biuro-prasowe/Raport-Coface-Upadlosci-i-restrukturyzacje-firm-w-Polsce-w-I-kwartale-2018-roku

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.