Minister Sprawiedliwości musi odwołać syndyka bez badania sprawy

Minister Sprawiedliwości musi odwołać syndyka bez badania sprawy

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego uzależniają cofnięcie licencji doradcy restrukturyzacyjnego od dwukrotnego odwołania doradcy prawomocnym postanowieniem, z powodu nienależytego wykonywania obowiązków. Jednocześnie z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie o sygn. akt: II GSK 3856/16 wynika, że skoro przepisy przewidują cofnięcie licencji w razie dwukrotnego odwołania syndyka z powodu nienależytego wykonywania obowiązków, organ musi ją cofnąć.

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się zatem ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydanym w I instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał bowiem, że Minister Sprawiedliwości jest zobligowany do cofnięcia licencji, w sytuacji otrzymania drugiego zawiadomienia z Sądu o prawomocnym odwołaniu z funkcji syndyka z uwagi na nienależyte wykonywanie obowiązków. Jednocześnie nie posiada on uprawnień do badania zasadności decyzji Sądu. Organ nie orzeka o winie czy niewinności posiadacza licencji, a ustala jedynie czy wstąpiły ustawowe przesłanki jej cofnięcia.

 

Źródło: www.rp.pl/Syndycy/304099931-Syndyk-zawiodl-sad—minister-musi-go-odwolac-bez-badania-sprawy—wyrok-WSA.html&cid=44&template=restricted

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje