Łączenie banków jedynym sposobem na uniknięcie ich upadłości

Łączenie banków jedynym sposobem na uniknięcie ich upadłości

W piśmie z dnia 26 października 2018 r. były szef KNF Marek Chrzanowski wskazał, że łączenie banków to sposób na uniknięcie upadłości w sektorze bankowości spółdzielczej. W piśmie wyjaśniono także, że konieczna jest zmiana obowiązujących przepisów, która umożliwiłaby KNF podjęcie działań w celu przymusowego łączenia banków za zgoda przejmującego.

UKNF w trybie pilnym zdecydował się na poprawki do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym. Do projektu wprowadzono artykuł umożliwiający przejmowanie przez banki innych banków znajdujących się w kłopotach.

Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisław Sokal wskazał, że zawarte w ustawie rozwiązanie dotyczące przejmowania banków sprawdziło się w restrukturyzacji SKOK-ów oraz zostało dobrze ocenione w kontekście mniejszych banków. Ponadto zwrócił uwagę, że skorzystanie z ww. rozwiązania jest rekomendowane np. przez Bank Światowy.

Problem z niewypłacalnością dotyczy zwłaszcza banków o funduszach poniżej 5 mln euro, które nie mogą przystąpić do systemów ochrony instytucjonalnej, a zatem nie jest możliwe zastosowanie wobec nich mechanizmów wsparcia w zakresie ich płynności i wypłacalności.

Źródło: www.bankier.pl/wiadomosc/KNF-laczenie-bankow-w-obecnej-sytuacji-rynkowej-i-prawnej-jest-jedynym-sposobem-na-unikniecie-upadlosci-4177716.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.