Europejski liftnig postępowania restrukturyzacyjnego

Europejski liftnig postępowania restrukturyzacyjnego

Parlament europejski zaakceptował tekst dyrektywy dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia (COM/2016/0723). Dyrektywa ma doprowadzić do harmonizacji przepisów dotyczących poprawy sytuacji firm w celu zapobiegania ich upadłości.

Implementacja unijnej dyrektywy będzie miała wpływ na przepisy dotyczące wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Obecnie obowiązujące przepisy Prawa restrukturyzacyjnego spełniają już szereg jej wymogów, jednakże szykują się także ciekawe zmiany przepisów.

Dyrektywa wprowadza m.in. przepisy umożliwiające ochronę dłużnika przed egzekucją na etapie złożenia przez niego wniosku do czasu jego rozpoznania przez sąd, gwarancję stabilności umów niezbędnych do kontynuowania bieżącej działalności restrukturyzowanej firmy, a także dokonywanie niektórych czynności elektronicznie, a nie w formie papierowej.

Przewiduje się, że implementacja dyrektywy wpłynie na usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych oraz doprowadzi do wprowadzenia zmian oczekiwanych przez przedsiębiorców przechodzących przez restrukturyzację lub planujących ją.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.