Po zakończeniu postępowania upadłościowego syndyk musi się rozliczyć

Po zakończeniu postępowania upadłościowego syndyk musi się rozliczyć

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznając sprawę prowadzoną pod sygn. akt: V ACa 759/18 uznał, że po zakończeniu postępowania upadłościowego syndyk ma obowiązek szybko się rozliczyć i nie przedłużać pełnionej dotychczas funkcji.

Sprawa analizowana przez Sąd Apelacyjny w Warszawie była efektem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec warszawskiego przedsiębiorstwa budowlanego, którego organem założycielskim był wojewoda mazowiecki.

Syndyk po wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego sprawował swoją funkcję przez 2 i pół roku ponosząc m.in. koszty prowadzenia biura oraz zatrudnienia pracowników, a także koszty swojego wynagrodzenia w kwocie 400 tys. zł. Pomimo wzywania przez wojewodę do rozliczenia syndyk nadal pełnił swoją funkcję, z której został usunięty przez zarządcę tymczasowego przy pomocy komornika.

Sąd I instancji zasądził od byłego syndyka 400 tys. zł. Syndyk złożył apelację wskazując, że „o zakończeniu urzędowania syndyka winno decydować zakończenie przez niego wszelkich czynności, i wykreślenie przedsiębiorstwa z sądowego rejestru”. Z kolei w odpowiedzi na apelacje pełnomocnik Prokuratorii Generalnej wskazał, że „obowiązkiem syndyka jest rozliczenie się z właścicielem firmy po zakończeniu postępowania upadłościowego. Dalsze jego działania i wydatki nie miały podstawy prawnej, musi więc zwrócić pieniądze”.

Źródło: www.rp.pl/Firma/310119952-Upadlosc-nie-jest-dla-syndyka.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje