Pomoc Agencji Rozwoju Przemysłu – korzyści dla przedsiębiorcy

Pomoc Agencji Rozwoju Przemysłu – korzyści dla przedsiębiorcy

W ramach programu Polityka Nowej Szansy Agencja Rozwoju Przemysłu (dalej: ARP) zaproponowała przedsiębiorcom trzy formy wsparcia.

Trzy formy wsparcia dla przedsiębiorcy

ARP zaproponowała przedsiębiorcom trzy formy wsparcia w postaci poniższych instrumentów pomocowych:

  • pomoc na ratowanie, która ma na celu zapewnić przedsiębiorstwu płynność finansową w okresie niezbędnym do opracowania planu restrukturyzacji,
  • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne mające zapewnić wsparcie finansowe przedsiębiorstwu w podjęciu działań naprawczych w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacyjny,
  • pomoc na restrukturyzację przeznaczoną dla firm, które opracowały plan restrukturyzacyjny, ale nie są w stanie samodzielnie ponieść kosztów jego realizacji.

Wsparcie oferowane przez ARP ma formę oprocentowanej pożyczki (w przypadku trzeciego instrumentu istnieją także inne formy wsparcia, które zostały przedstawione w artykule przedstawiającym instrumenty pomocowe w ramach programu Polityka Nowej Szansy).

Forma pożyczki

Pożyczki udzielane przez ARP mają charakter płynnościowy i ich głównym celem jest umożliwienie przedsiębiorcy sfinansowania wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych, mających na celu przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Płynność finansowa

Płynność finansową, rozumianą jako zdolność do terminowego regulowania wymaganych zobowiązań, można określić mianem siły napędowej biznesu i dotyczy przeważnie transakcji krótkoterminowych, które często są niezwykle trudne do zaplanowania. Brak odpowiednich środków może doprowadzić do utraty płynności, która niesie ze sobą wiele negatywnych dla firmy konsekwencji, w tym: pogorszenie pozycji konkurencyjnej danego podmiotu na rynku, utrata elastyczności w podejmowaniu kluczowych decyzji o charakterze biznesowym, a w konsekwencji do ograniczenia rozwoju przedsiębiorstwa lub nawet jego likwidacji.

Przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć uzyskane środki na poprawę płynności finansowej, utrzymanie działalności czy bieżące pokrywanie kosztów. Otrzymane środki można skierować m.in. na: wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prywatne, zakup surowców lub towarów zobowiązania handlowe, koszty użytkowania infrastruktury, a także na opłacenie zaległych zobowiązań.

Nowa szansa

Dodatkowy „zastrzyk” gotówki umożliwi przedsiębiorcy przywrócenie płynności finansowej w okresie niezbędnym do przygotowania planu restrukturyzacyjnego lub jego systematycznego wdrażania (w zależności od wybranej formy pomocy), w celu odbudowania długookresowej zdolności firmy do konkurowania na rynku. Umiejętnie wykorzystane środki otrzymane z programu Polityka Nowej Szansy mogą podziałać stymulująco na przedsiębiorstwo, umożliwiając wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych, przywracając firmie płynność finansową oraz wiarygodność w relacjach z najważniejszymi kontrahentami, co w długim terminie powinno zapewnić sukces podjętych działań o charakterze restrukturyzacyjnym.

Tekst autorstwa ekspertów z CMT Advisory.

Wspieramy przedsiębiorców w opracowaniu wniosków z programu Polityka Nowej Szansy.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.