Rola profesjonalisty w przygotowaniu wniosku do Agencji Rozwoju Przemysłu

Rola profesjonalisty w przygotowaniu wniosku do Agencji Rozwoju Przemysłu

Przedsiębiorstwom zagrożonym niewypłacalnością zazwyczaj trudno jest uzyskać finansowanie w formach tradycyjnych „z rynku” (np. poprzez zaciągnięcie kredytu lub pożyczki). Pomoc publiczna może być wówczas jedyną dostępną możliwością pozyskania dodatkowego kapitału i może mieć kluczowe znaczenie dla uniknięcia upadłości spółki.

Polityka Nowej Szansy

Tego typu pomoc przewidziana jest w ramach programu „Polityka Nowej Szansy”. Planuje się na nią przeznaczać rocznie po 120 mln zł. Te środki z pewnością nie okażą się wystarczające, aby wspomóc wszystkie przedsiębiorstwa w trudnościach. O ich przyznaniu będzie decydować merytoryczna ocena prognozowanych działań naprawczych oraz trafność postawionej we wniosku diagnozy. Z tego względu kluczowe jest sporządzenie poprawnego i przekonującego wniosku. Szczerzej o formach wsparcia przeczytasz we wpisach: Pomoc Agencji Rozwoju Przemysłu – korzyści dla przedsiębiorcy oraz Formy wsparcia udzielane przez Agencje Rozwoju Przemysłu.

Wsparcie profesjonalisty

Wsparcie w tym zakresie proponujemy my – doradcy restrukturyzacyjni we współpracy z doradcami finansowymi. W ramach oferowanej przez nas pomocy zapewniamy diagnozę bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz charakterystykę i pomoc w podjęciu decyzji o wyborze najbardziej odpowiedniego rodzaju dostępnego wsparcia (pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne lub pomoc na restrukturyzację).

W dalszej kolejności pomożemy przygotować niezbędne do wniosku informacje oraz załączniki, tak aby odpowiadały standardom wymaganym przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP); doradzimy przy sporządzeniu uzasadnienia warunkującego możliwość ubiegania się o pomoc z ARP oraz wskażemy działania restrukturyzacyjne, które będzie można sfinansować z uzyskanych środków. Na dalszych etapach działań naprawczych, pomożemy przygotować szczegółowy plan restrukturyzacji zagrożonego przedsiębiorstwa, kosztorys oraz harmonogram jego wdrożenia. Doradzimy, w jakim zakresie pomoc publiczna może zostać połączona z innymi działaniami mającymi na celu naprawę zagrożonego upadłością dłużnika oraz w jaki sposób długofalowo poprawić bieżącą płynność.

Rola profesjonalisty

Nasza rola jako specjalistów od procesów restrukturyzacyjnych sprowadza się więc do szeroko pojętego wsparcia i może znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie finansowania z pomocy publicznej, a jednocześnie na uratowanie przedsiębiorstwa.

Wspieramy przedsiębiorców w opracowaniu wniosków z programu Polityka Nowej Szansy.

ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR i dowiedz się jakie są procedury uzyskania finansowania z programu Polityka Nowej Szansy. Kliknij TUTAJ.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.