Dobre efekty restrukturyzacji Idea Banku

Dobre efekty restrukturyzacji Idea Banku

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku pozwoliła ochronić około 2,3 mld zł – wynika z audytu PwC, przygotowanego na zlecenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

W tym 0,8 mld zł to pieniądze klientów banku, a ponad 1,5 mld zł – funduszu gwarancyjnego. Gdyby bank upadł, właściciele instrumentów kapitałowych i obligatariusze, których wierzytelności zostały umorzone, nie odzyskaliby nic. Natomiast kwoty, które w ramach przymusowej restrukturyzacji trafiły do pozostałych wierzycieli, w przypadku upadłości byłyby znacznie niższe. W podsumowaniu PwC stwierdza, że w procesie przymusowej restrukturyzacji nie została złamana zasada, polegająca na niepogarszaniu sytuacji właścicieli oraz wierzycieli. Dzięki temu BFG nie musi wypłacać roszczenia uzupełniającego z tytułu strat poniesionych przez właścicieli i wierzycieli. Ich potencjalne straty w przypadku ogłoszenia upadłości Idea Banku w optymistycznym scenariuszu sięgnęłyby 1,6 mld zł. Natomiast wariant bazowy mówił o kwocie nawet ponad 3 mld zł. W ramach uproszczonej restrukturyzacji stracili tylko 560 mln zł.

BFG zdecydował o przekazaniu podstawowej działalności Idea Banku bankowi Pekao pod koniec 2020 r. Idea Bank to trzeci przypadek przymusowej restrukturyzacji, prowadzonej przez BFG. Dwa pierwsze dotyczyły banków spółdzielczych.

Źródło: https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/8318544,restrukturyzacja-idea-bank-audyt-pwc.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje