Efekty ustawy oddłużeniowej

Efekty ustawy oddłużeniowej

Problemy z płynnością finansową nie omijają rolników.

Receptą na tego typu problemy miała być tzw. ustawa oddłużeniowa (ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne) wprowadzona w życie w listopadzie 2018 roku. Na jej mocy wskazano dwie instytucje, do których rolnicy mają zwracać się z prośbą o pomoc w sytuacjach utraty płynności finansowej. Mowa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) i Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Każda z tych instytucji ma wspierać rolników na dwa sposoby. ARiMR, po pierwsze, udziela rolnikom pomocy w formie dopłat do oprocentowania restrukturyzacyjnych kredytów bankowych, a po drugie – pożyczek na spłatę zadłużenia. Natomiast KOWR udziela gwarancji spłaty restrukturyzacyjnych kredytów bankowych, a także przejmuje długi w zamian za przeniesienie własności na rzecz Skarbu Państwa.

Z danych przedstawionych przez ARiMR wynika, że w 2021 roku wpłynęło do niej 59 wniosków. Zaledwie 6 z nich zyskało pozytywną opinię. Stanowi to 10% wszystkich złożonych wniosków. Podobnie sytuacja wygląda z wnioskami, które wpłynęły do KOWR. Na 208 wniosków, które do końca ubiegłego roku zostały złożone do KOWR, jedynie 25 zostało rozpatrzonych pozytywnie. To stanowi tylko 12% wszystkich wniosków.

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) tłumaczą, że błędy formalne we wnioskach złożonych do ARiMR i KOWR są podstawą ich odrzucenia. Z kolei według rolników, dokumenty są zbyt zawiłe. Utrudnia to samodzielne przygotowanie wniosków. Rolnicy nie ukrywają, że są zawiedzeni zakresem udzielanego wsparcia.

Warto przypomnieć, że już kilkakrotnie poruszaliśmy temat wsparcia restrukturyzacyjnego adresowanego do rolników.

Źródło: https://www.farmer.pl/finanse/czy-ustawa-oddluzeniowa-istnieje-tylko-na-papierze,127765.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.