Zmiany w upadłości konsumenckiej

Zmiany w upadłości konsumenckiej

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowelizacji, która ma usprawnić postępowanie upadłościowe, w szczególności w zakresie tzw. upadłości konsumenckich.

Zmiany będą dotyczyły m.in możliwości oddłużenia osoby fizycznej z momentem wydania postanowienia o ogłoszeniu jej upadłości, zawierania przez konsumentów układów z wierzycielami poza sądem z udziałem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, możliwości skorzystania przez konsumentów z instytucji przygotowanej likwidacji, tzw. pre-pack.

W ocenie adw. dr. Patryka Flipiaka: „projektowane zmiany przyczynią się do dalszego wzrostu liczby ogłaszanych upadłości konsumenckich, a co za tym idzie, do znacznej poprawy sytuacji osób trwale niewypłacalnych. Pozostaje jednak pytanie, czy nie odbędzie się to kosztem ich wierzycieli”.

Źródło: http://www.rp.pl/Konsumenci/305289980-Prostsza-upadlosc-konsumencka.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.