Konsekwencje upadłości spółdzielni Bielmlek

Konsekwencje upadłości spółdzielni Bielmlek

Upadłość spółdzielni Bielmlek niesie z sobą szereg konsekwencji.

Wraz z ogłoszeniem upadłości spółdzielni wyznaczono syndyka, któremu powierzono zadanie przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Według ustaleń syndyk zamierza sprzedać majątek spółdzielni. W tym celu stara się nawiązać kontakt z potencjalnymi zainteresowanymi. Wśród nich nadal jest Grupa Kapitałowa Polindus-Laktopol, która już dzierżawiła spółdzielnie Bielmlek i uzyskała zgodę Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji (UOKiK) na jej zakup, ale zbiegło się to z decyzją Sądu o upadłości zakładu.

Następstwem podjętych działań będzie rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami spółdzielni. Z kolei rolnicy – udziałowcy Bielmleku zostaną wezwani do uregulowania zaległej kwoty udziałów, która obecnie szacowana jest na 50 tysięcy złotych. Warto dodać, że część z nich jest równocześnie wierzycielami spółdzielni.

Źródło: https://bielsk.eu/bielsk-podlaski/32132-syndyk-masy-upadlosciowej-bielmlek-majatek-mleczarni-sprzeda-pracownikow-zwolni-a-od-rolnikow-sciagnie-zalegle-udzialy

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.