Najstarszą spółkę na Giełdzie Papierów Wartościowych czeka likwidacja

Najstarszą spółkę na Giełdzie Papierów Wartościowych czeka likwidacja

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w dniu 5 czerwca 2018 roku wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Próchnik S.A. Wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki złożył zarząd, który przekonywał, że złożenie wniosku nie wiąże się z uznaniem przez zarząd braku zasadności przeprowadzenia postępowania sanacyjnego.

Jednakże w dniu 29 maja 2018 r. z uwagi na zbyt wysokie zadłużenie, wszczęcie postępowań egzekucyjnych oraz zablokowanie kont Spółki zarząd uznał, że „istotnie zostały ograniczone zdolności restrukturyzacyjne Próchnika”. Powyższe przesądziło o ogłoszeniu upadłości Spółki.

Próchnik był najstarszą Spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Sad-oglosil-upadlosc-Prochnika-Najstarsza-spolke-z-GPW-czeka-likwidacja-7595038.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.