Polska służba zdrowia w restrukturyzacji

Polska służba zdrowia w restrukturyzacji

Trwają prace nad ustawą mającą na celu zrestrukturyzowanie polskiej służby zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia za przyczyny dotychczasowych problemów służby zdrowia uznaje zbyt rozproszoną strukturę przejawiającą się w zbyt dużej liczbie organów podejmujących decyzje o tworzeniu szpitali. Ma to ulec zmianie. Planowane jest scentralizowanie tej władzy i przekazanie jej wyłączenie Ministerstwu Zdrowia, uczelniom i marszałkom województw. Dodatkowo, by usprawnić zarządzanie szpitalami, zamierza się stworzyć nowy zawód tzw. menadżer ochrony zdrowia, czyli osoby specjalnie przygotowanej do zarządzania szpitalami.

Źródło: https://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Rzad-chce-scentralizowac-szpitale-i-stworzyc-zawod-menedzera-ochrony-zdrowia,216419,1.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.