Jak nie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to co?

Jak nie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to co?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR) jest odpowiedzią na trudności przedsiębiorców spowodowane pandemią COVID-19. Nie zawsze będzie ono wystarczające. Reakcja na kłopoty finansowe musi odpowiadać ich skali i złożoności.

Popularność UPR

Ogromna część nowych postępowań restrukturyzacyjnych to właśnie UPR. Ten typ postępowań pozwala na uzyskanie szybkiej i skutecznej ochrony majątku dłużnika. Jest narzędziem umożliwiającym zawarcie układu z wierzycielami w drodze samodzielnego zbierania głosów.

Miejsce UPR, jak dowiedzieli się Państwo w poprzednim newsletterze, zajmie od 1 grudnia 2021 r. tzw. nowe postępowanie o zatwierdzenie układu (nowe PZU). Jego konstrukcja będzie w zasadzie zbieżna z rozwiązaniami znanymi z UPR.

Czy UPR to jedyna droga?

Mimo wielu zalet, UPR (a już niedługo – nowe PZU) nie zawsze będzie najlepszym wyborem dłużnika w walce z trudnościami finansowymi, w szczególności w sytuacji, gdy źródła problemów finansowych przedsiębiorstwa są złożone.

Na szczęście prawo restrukturyzacyjne oferuje inne możliwości. Szeroki wachlarz postępowań restrukturyzacyjnych obejmuje także przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Spośród tych postępowań, warto przyjrzeć się bliżej temu ostatniemu.

Sanacja odpowiedzią na większe problemy

Poprawa kondycji finansowej wymaga niejednokrotnie przeprowadzenia głębokich zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Problemy przedsiębiorstwa, które utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają prowadzenia działalności, często są sumą wielu niekorzystnych czynników (zewnętrznych, jak i wewnętrznych), które występowały z różnym natężeniem od dłuższego czasu.

Nieprawidłowości, które w normalnych warunkach niekoniecznie muszą skutkować trudnościami finansowymi, są obecnie dodatkowo potęgowane przez sytuację epidemiologiczną. Ten niekorzystny stan rzeczy oznacza, że mniej zaawansowane postępowania restrukturyzacyjne mogą okazać się niewystarczające.

Odpowiednie efekty może zapewnić postępowanie sanacyjne, którego celem jest umożliwienie przeprowadzenia daleko idących zmian w przedsiębiorstwie.

Możliwości jakie oferuje sanacja

Sanacja oferuje szeroki katalog środków sanacyjnych, których celem przywrócenie dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W toku postępowania możliwe jest przeprowadzenie restrukturyzacji majątku oraz zatrudnienia. Prawo dopuszcza również możliwość odstąpienia od niekorzystnych umów zawartych przez dłużnika.

Dopiero po przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych zawierany jest układ, który określa stopień i sposób zaspokojenia wierzycieli. Działania sanacyjne są przeprowadzane przez powołanego przez sąd zarządcę przy pełnej ochronie majaku dłużnika przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli (także wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo).

Trudny wybór

Postępowanie sanacyjne stanowi skuteczną odpowiedź na istotne problemy finansowe dłużnika. Z uwagi na szerokie możliwości wprowadzenia zmian oraz gwarancję ochrony majątku przed wierzycielami, wiąże się ono jednak z ograniczeniem swobody podejmowania decyzji na rzecz zarządcy.

Sanacja jest kosztownym oraz długotrwałym procesem, wymagającym znacznej pracy dłużnika oraz zarządcy. Niemniej jednak dobrze przeprowadzone postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi nowy start w ramach zrestrukturyzowanego przedsiębiorstwa.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje