Hipoteka przymusowa na 27 mln zł wykreślona

Hipoteka przymusowa na 27 mln zł wykreślona

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną od wpisów hipoteki przymusowej na lokalach po upadłej spółdzielni.

Poinformowała o tym Prokuratura Krajowa. Sprawa dotyczy upadku kołobrzeskiej spółdzielni mieszkaniowej.

Syndyk masy upadłości sprzedał spółdzielnię w kwietniu 2012 r. Zbycie nastąpiło razem z jej udziałem w nieruchomości, który był obciążony spółdzielczymi własnościowymi prawami do kilkudziesięciu lokali. Na nieruchomości macierzystej i lokalach, które z niej wtedy wyodrębniono, ciążyła przymusowa hipoteka kaucyjna na rzecz spółki z Liechtensteinu.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które przysługiwało dotychczasowym posiadaczom lokali, zostało automatycznie przekształcone w prawo własności tego lokalu. Na wniosek właścicieli Sąd Rejonowy w Kołobrzegu w grudniu 2013 r. odłączył z księgi wieczystej nieruchomości macierzystej należący do nich lokal mieszkalny i założył dla niego nową księgę wieczystą. Spółka z Liechtensteinu zażądała jednak wpisu hipoteki przymusowej kaucyjnej łącznej na kwotę ponad 27 mln zł na odłączonej nieruchomości. Jej zdaniem w związku z przekształceniem z mocy prawa, przysługująca jej hipoteka obciążyła także lokal wyodrębniony, dla którego założono nową księgę wieczystą. Jej żądanie zostało spełnione, a właściciele lokalu weszli na drogę sądową, domagając się wykreślenia hipoteki. Jednak w kolejnych sprawach, sądy orzekały na niekorzyść właścicieli lokali, uzasadniając wyroki utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego. Po uprawomocnieniu się wyroków spółka z Lichensteinu wystąpiła przeciwko właścicielom lokali z pozwami o zapłatę z tytułu ustanowionej hipoteki.

Prokurator Generalny w skardze nadzwyczajnej wskazał, że członkowie spółdzielni nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółdzielni. Natomiast sami właściciele nie przyczynili się do ich powstania oraz nie mieli żadnego wpływu na to, kto będzie nabywcą przedsiębiorstwa.

Sąd Najwyższy uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. Postanowił też wykreślić wpis hipoteki przymusowej wpisanej na rzecz podmiotu z siedzibą w Lichensteinie. Przekazał sprawę sądowi rejonowemu w celu dokonania tego wpisu – nie tylko w księdze wieczystej, której dotyczyła skarga, ale też współobciążonych.

Źródło: https://www.rp.pl/nieruchomosci/art35721361-po-skardze-ziobry-sad-najwyzszy-wykreslil-hipoteke-na-27-mln-zl

https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/hipoteka-przymusowa-na-ponad-27-mln-zlotych-zostala-wykreslona–tak-orzekl-sad-najwyzszy-uwzgledniajac-pierwsza-ze-skarg-nadzwyczajnych-prokuratora-generalnego-wniesionych-w-obronie-praw-uczestnikow-postepowania

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Informator dla frankowiczów

Sytuacja frankowiczów w związku z upadłością Getin Noble Bank

Pobierz informator

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Pobierz ebook

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje 

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.