Podatek od umorzonych zobowiązań

Podatek od umorzonych zobowiązań

Podatek od przedawnionych i umorzonych zobowiązań może być bardzo wysoki i trudny do spłacenia.

Na mocy procedowanej ustawy windykacyjnej proponuje się wprowadzenie zakazu polubownej windykacji w stosunku do wierzytelności, których, z powodu przedawnienia, nie można już dochodzić przed sądem. W ten sposób takie wierzytelności staną się nieegzekwowalna i zgodnie z przewidywaniami najprawdopodobniej zostaną umarzone. Pociągnie to za sobą konsekwencje w postaci konieczności natychmiastowej zapłaty przez dłużników podatku dochodowego od umorzonych kwot wraz z naliczonymi odsetkami. Dla dłużników, którzy już i tak mierzą się z problemami finansowymi, uiszczenie takiego podatku może okazać się niemożliwe. Z kolei, według przedstawicieli Ministerstwa Finansów zwolnienie z konieczności uregulowania podatku byłoby po prostu niesprawiedliwe. Co więcej, w ten sposób wysyłany byłby sygnał o uprzywilejowaniu dłużników, którzy nie regulują należności. Niemniej jednak, zawsze można wnioskować o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie.

Źródło: https://www.pb.pl/niedzwiedzia-przysluga-dla-dluznikow-1173968

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje