Czynniki determinujące sytuację przedsiębiorstw

Czynniki determinujące sytuację przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy wskazują na co najmniej kilkanaście czynników bezpośrednio wpływających na kondycję ich firmy.

W kwietniu pośród 300 przedsiębiorców przeprowadzono badanie zatytułowane „Małe, średnie firmy – wielkie wyzwania”. Jego celem było poznanie opinii właścicieli lub osób zarządzających firmami na temat przyczyn, które w ich mniemaniu, w ostatnim czasie najsilniej wpłynęły na funkcjonowanie ich przedsiębiorstw, a także sposobów, w jaki radzą sobie z obecną trudną sytuacją.

Respondenci najczęściej wskazywali na: wysoki poziom inflacji (77%), zdecydowany wzrost kosztów pracy (70%), wzrost cen paliw (69%), pandemię i wywołane nią obostrzenia w prowadzeniu działalności gospodarczej (58%), wzrost cen energii i prądu (58%), wzrost podatków (56%) i zmiany przepisów podatkowych (47%), rosyjską inwazję na Ukrainę (44%) i jej konsekwencje w postaci zaburzenia łańcucha dostaw (39%), a także skomplikowaną księgowość (32%).

Zdecydowana większość ankietowanych, aż 88%, deklarowała, że podjęła działania zamierzające do minimalizowania wpływu wskazanych czynników. Najczęściej (63%) podnosili ceny oferowanych produktów i/lub świadczonych usług. W dalszej kolejności: ograniczali wydatki na inwestycje, budowali rezerwę finansową oraz rozszerzali zakres prowadzonej działalności nie tylko w Polsce, ale również za granicę i poprzez wykorzystanie możliwości on-line.

Kilkanaście dni temu przywoływaliśmy inne badanie, mianowicie „Barometr wydatków firmowych”. Wyniki obu badań uzupełniają się i korespondują ze sobą.

Źródło: https://www.pb.pl/co-jest-najwiekszym-ciosem-dla-msp-1186471

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.