Nowe zasady przymusowej restrukturyzacji banków

Nowe zasady przymusowej restrukturyzacji banków

Sejm uchwalił nowelizacje ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz o przymusowej restrukturyzacji. Wprowadzone zmiany mają dostosować obowiązujące prawo do przepisów unijnych.

Uchwalone przepisy mają usprawnić proces przymusowej restrukturyzacji, w szczególności w zakresie umorzenia i konwersji zobowiązań. Ponadto zakładają systemowe wyłączenie banków hipotecznych z regulacji dotyczących funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów. Umożliwiają także wykorzystanie tzw. instytucji pomostowej przy restrukturyzacji banku zrzeszającego, jak również regulują warunki podejmowania działań w zakresie restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych.

W ustawie zaproponowano rozszerzenie wariantów zarządzania środkami finansowymi Bankowego Funduszu Gwarancyjnego poprzez umożliwienie lokowania wolnych środków w depozycie u ministra finansów. Jednocześnie zapewniono ochronę gwarancyjną dla środków ulokowanych na rachunkach bankowych przez rady rodziców działających przy szkołach.

Ponadto ustawa redukuje ograniczenia związane z instrumentami przymusowej restrukturyzacji (m.in. zamykanie ksiąg rachunkowych, przenoszenie praw udziałowych i przygotowanie programów przymusowej restrukturyzacji).

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.