Warsztaty „Okruszki”

Warsztaty „Okruszki”

20 lutego 2023 roku odbędą się warsztaty organizowane przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością zatytułowane „Okruszki„. To warsztaty, w trakcie których poruszane są konkretne, bardzo szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego sprawiające problem w aktualnej praktyce orzeczniczej. 

W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące kwestie:

  • Wnoszenie zażalenia na postanowienie, którego uzasadnienie sporządzono i doręczono z urzędu w postępowaniu cywilnym oraz w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
  • Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu sądowym w trakcie wykonywania układu oraz planu spłaty;
  • Zmiana nadzorcy układu: dopuszczalność oraz zagadnienia techniczne;
  • Zobowiązanie do naprawienia szkody w rozumieniu art. 491(21) ust. 2 prawa upadłościowego;
  • Czy w upadłości konsumenta syndyk powinien z urzędu uwzględniać abuzywne zapisy umowy o kredyt frankowy?;
  • Sprawozdanie ostateczne syndyka w uproszczonej upadłości konsumenckiej (treść, termin złożenia oraz tryb kontroli);
  • Zagadnienie (nie)dopuszczalności ogłoszenia upadłości w czasie trwania postępowania o zatwierdzenie układu.

Warsztaty odbędzie się w formie on-line.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wydarzeniu zapraszamy do odwiedzenia strony: https://www.praktykszkolenia.pl/produkty/bilety/okruszki-7-prelekcji-warsztaty-online/

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.