Zadłużenie rośnie

Zadłużenie rośnie

Problem z terminowym regulowaniem należności systematycznie narasta.

Wyniki najnowszego badania „European Payment Report” wyraźnie wskazują, że problem utraty płynności finansowej jest coraz poważniejszy i powszechniejszy. Wynika to ze ścisłych zależności występujących pomiędzy przedsiębiorstwami. Otóż, problemy finansowe konkretnej firmy niosą negatywne skutki dla jej kontrahentów. Ci zaś pozbawieni terminowej zapłaty za wykonane usługi sami mają ograniczone możliwości regulowania zaciągniętych zobowiązań. Ankietowani przedsiębiorcy deklarowali, że blisko 1/3 roku muszą poświęcać na odzyskanie należnych pieniędzy.

Doszukując się przyczyn problemów finansowych respondenci zwracali uwagę na obecną, trudną sytuację gospodarczą oraz wydłużający się czas pomiędzy wystawieniem faktury a uregulowaniem należności. Zdecydowana większość z nich recepty na poprawę obecnej sytuacji upatruje w: ograniczaniu kosztów prowadzonej działalności, podejmowaniu aktywności na rzecz rozwoju firmy, a przede wszystkim poprawy płynności finansowej poprzez natychmiastowe reagowanie na niewielkie opóźnienia w płatnościach.

O problemach wynikających z zatorów płatniczych pisaliśmy wielokrotnie.

Źródło: https://www.pb.pl/coraz-wiecej-dluznikow-wsrod-firm-1185458

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.