Walka z zatorami płatniczymi wkracza na nowy na poziom

Walka z zatorami płatniczymi wkracza na nowy na poziom

Unia Europejska zmierza do zminimalizowania skali zatorów płatniczych.  

Nieterminowe regulowanie zobowiązań pomiędzy kontrahentami niesie z sobą szereg konsekwencji. Przede wszystkim może zagrażać utrzymaniu płynności finansowej firm, które oczekują na należne jej środki. Utrata wspomnianej płynności może zaś przełożyć się na konieczność ogłoszenia upadłości przez te firm. A to nie pozostanie bez wpływa na ich pozostałych kontrahentów. Niezaprzeczalny jest więc fakt, że niedotrzymywanie terminów płatności oddziałuje na wszystkich uczestników rynku. Nie jest to jednak tylko polski problem. Podzielają go również pozostali członkowie Unii Europejskiej. Dało to asumpt Parlamentowi Europejskiemu do rozpoczęcia prac nad opracowaniem projektu rozporządzenia zakładającego, że regulacja wzajemnych zobowiązań pomiędzy firmami będzie musiała odbyć się w terminie 30 dni. Jeżeli to nie nastąpi, wówczas dłużnik zostanie ukarany 8-procentowymi odsetkami. Wydaje się, że na wejście w życie tego rozporządzenia przyjdzie nam poczekać. Otóż, zgodnie z przewidywaniami ma zacząć obowiązywać, automatycznie we wszystkich krajach członkowskich, od połowy 2026 roku.

Źródło: https://www.pb.pl/nierzetelni-dluznicy-zaplaca-kary-1206579

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.